Ваза латунь CHUNIYA JALI 8,5

Ваза латунь CHUNIYA JALI. Размер  10 х 10 х 20 см.