Сувенир "Жених и невеста" большая лепка

Сувенир "Жених и невеста" большая лепка